"A mozgókép mint az önmegmutatkozás terepe" - az első Speciális Mozi Szombathelyen

Tavaly októberben, miután véget ért az első Magyar Speciális Független Filmszemle, hét órányi filmanyaggal, 15 kiosztott díjjal, megannyi élménnyel, tapasztalással és visszajelzéssel a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület elnöksége már a következő lépések megtervezésén dolgozott. A legfőbb cél a bemutatkozás volt, hogy a meglévő filmek minél szélesebb körben kerüljenek nyilvánosság elé, hogy ezekből az értékekből ne csak egy szűk kör részesüljön, de minden érzékeny és nyitott ember, függetlenül attól, hogy érintett vagy sem. Múlt év végén így kezdődtek meg az egyeztetések Szombathelyen a Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központtal, valamint az AGORA Savaria Filmszínházzal, ahol nagyon pozitívan fogadták az elképzeléseket. A két intézmény teljes támogatását élvezve, rendkívül gyorsan állt össze egy újabb rendezvény képe, mely alig két hónap alatt el is jutott a megvalósuláshoz.

2016. február 17.-én a Speciális Mozi elnevezésű rendezvény két helyszínen zajlott. Délelőtt a konferencia és beszélgetés az egyetemi központban, jobbára a tudományosság jegyében telt, majd délután a Savaria Moziban folytatódott filmvetítésekkel, közönségtalálkozóval, ahol az alkotók maguk beszéltek gondolataikról, filmjeikről és azok készítéséről. Több mit 22 helyről: intézményből, szervezettől és iskolából érkeztek érdeklődők az egész országból, de még a határon túlról is. A rendezvény célja az volt, hogy a régióban, Szombathelyen és környékén is ismertté váljon a fogyatékos emberek filmezéssel való foglalkozása, annak számos jótékony hatása, amelyek segítséget nyújthatnak a szociális, fejlesztő munka során. Mindemellett nem csak a sérült emberekkel kapcsolatban állók figyelmét kívánták felhívni a rendezők ezekre az értékekre, de a civil függetlenfilmesek és médiát hallgató tanulók érdeklődését is fel szerették volna kelteni, hogy alkotó tevékenységeik során bátrabban közelítsenek a fogyatékossággal élők különleges és sokszínű világához.

Délelőtt 10 órakor Dr. Iker János főigazgató, házigazda a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ konferenciatermében köszöntötte az érdeklődőket, akik a szervezők örömére szinte teljesen megtöltötték a helyiséget. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos az összefogás és az együttműködés az olyan kezdeményezéseknél, amelyek a társadalom érzékenyítését tűzik ki feladatuknak, hogy nem csak beszélni, de tenni is kell ezekért a célokért. Véleménye szerint „A sikeres társadalom kritériuma nem az, hogy mennyi a pillanatnyi GDP, vagy a forint – euro árfolyam, hanem az, hogy mennyire érzékeny a társadalom arra, hogy minden tagját úgy emelje fel, hogy az hasznos és boldog tagja lehessen a társadalomnak.”

Ezt követően Fábián Gábor a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület elnöke, a rendezvény kitalálója és szervezője bemutatkozó beszédében a speciális filmezés fejlődéséről, eddigi állomásairól és lehetőségeiről beszélt, valamint bátorította a résztvevőket, hogy vegyenek részt ebben a nagyszerű munkában, amely sokszor talán nehéz, de mégis tele van örömteli pillanatokkal, lehetőségekkel és sikerekkel.

Lovass Tibor a Szombathelyi Médiaközpont igazgatója a sérült emberek filmezésével való eddigi találkozásairól beszélt, hangsúlyozta annak különlegességét és szeretettel teli őszinteségét. Lovass Tibor, aki zsűritagként évek óta részt vesz az Álmodtam Egyet Zsirai Speciális Filmszemlén egy komplex folyamatot vázolt fel, amely segítségével további eredményeket lehetne elérni a fogyatékossággal élő emberek filmezésében. Nagyon fontos és izgalmas kísérletnek tartaná, ha végig lehetne követni egy film alkotását, annak alkotóit a kezdeti ötlettől az elkészítéséig, bevonva a képzőművészet minden terültét a rajzolástól a mozgásig, a zenétől a dúdolásig, de még a szinkronizálást is. Ezt a filmötlet megszületésétől egyfajta naplózás elvégzésével lehetne megtenni, amely megfigyelés által értékes következtetéseket lehetne levonni a fogyatékossággal élő alkotók fejlődésében.

Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia szociológus-szociálpolitikus, gyógypedagógus a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület alapító tagja, a saját életéből merítve hívta fel a figyelmet arra, hogy mennyi minden függ a társadalom hozzáállásától a sérült emberek irányába. Előadásában a filmkészítés kommunikációt elősegítő és kommunikációt pótló lehetőségeiről beszélt. Kiemelkedő lehetőségeket tartogat a speciális filmezés a tekintetben is, hogy ez által nem csupán a sérült emberekről, külső nézőpontból készített filmekből ismerheti meg a társadalom ezeket az embereket, hanem a saját maguk által megfogalmazott és filmre vitt gondolatokból, a leghitelesebb forrásból mesélhetnek önmagukról. Rendhagyó módon előadását a Vincent című verssel színesítette, melynek elmondására az ugyancsak MSMKE alapító tag Kulcsár Tamás filmrendezőt kérte fel, aki ezáltal magas színvonalon tette még emlékezetesebbé ezt a rendhagyó alkalmat.

„Nekem ez az egész filmszemle, a speciális filmezés képileg olyan, mint egy nagyon színes tarka fonalakból összeállt fonat.”- fogalmazott Dr. Radványi Katalin egyetemi tanár (ELTE) előadásának elején, amelyben a speciális filmezés témakörét főként az életminőség irányából közelített meg. Előadásában elméleti irányból támasztotta alá a sérült emberek filmezésének lehetőségeit, többek között kitért a filmes munkában való egyenrangú együttműködésre, a folyamat céljára, a társadalmi elfogadásra, a szociális beilleszkedést elősegítő szerepére, az önérvényesítésre és, hogy mennyire fontos a speciális alkotóknak biztosítani a lehetőségeket, legyenek azok a munka során felmerülő eszköz vagy egyéb igények.

Dr. Murai András filmtörténész, docens (NymE) Speciális kommunikáció címmel tartotta meg előadását, amiben kitért arra, hogy a sérült emberek mennyivel több csatornán és több jellel kommunikálnak az átlagemberekhez képest. Meglátásai szerint az alkotásokból egyhangúan derül ki az, hogy a fogyatékkal élők mennyire erősen akarják magukat megmutatni. „A mozgókép számukra a bemutatkozás és az önmegmutatkozás terepe.” – állapította meg. Előadásában kitért arra is, hogy milyen óriási szerepe van annak, hogy a sérült emberek együttműködő, csoportos kommunikációs szerepben vesznek részt a filmkészítés során. Hogy kinek készülnek a filmek, milyen célközönség előtt kerülnek bemutatásra, ez etikai szempontból megkerülhetetlen kérdés.

Az előadásokat követő egy óra, mely egy kötetlen beszélgetésre, a gondolatok cseréjére volt szánva, nagyon kevésnek bizonyult. A résztvevő hallgatóság több kérdést és észrevételt fogalmazott meg az előadók és egymás irányában. Szót kértek gyakorló gyógypedagógusok, akik már foglalkoznak a filmezéssel, de olyanok is, akik még nem próbálkoztak vele a sérült emberekkel való munkájuk során, felszólaltak szülők és olyanok is, akik közvetlenül nem érintettek, csupán érdeklődőként voltak jelen az eseményen. A kérdések leginkább a filmek értékelésére, az alkotó munkában való segítő szerepére irányultak, amelyek részletesebb megvitatására egy következő konferencia keretein belül lesz lehetőség.

Délután 14 órakor az AGORA Savaria Filmszínház zsúfolásig megtelt kamaratermében Mayer Rudolf  mozgókép szakági vezető köszöntötte a megjelent érdeklődőket, akik száma a délelőtti nagy létszámhoz képest is tovább gyarapodott. Köszöntőbeszédében elmondta, hogy egy ilyen rendezvénynek, vagyis a speciális filmek vetítésének a moziban van a helye, mert minden filmes jogos igénye az, hogy filmjét mozivásznon láthassa viszont a közönség, így az Egyesület megkeresésére egyből támogathatónak találta a Speciális mozi elképzelését. Beszédében ismertette a Savaria Mozi több mint négy évtizedes történetét, fejlődését és technikai érdekességeit.

A kamarateremben összesen 8 film került vetítésre kicsit eltérve az eredeti tervtől, amelyeket Fábián Gábor konferált fel, de az alkotóik beszéltek róluk részletesebben. A filmesek, akik személyesen is megtisztelték a rendezvényt a következő helyekről érkeztek: az elsőfilmes különdíjjal elismert csapat Bánhalmáról, a szemle nagydíjas alkotója Vass Sancy Püspökladányból, Szekszárdról a Ki vagyok én? című film alkotói, az Arany szárny díjjal jutalmazott fiatal pécsi tehetség Helstáb Martin, a felejthetetlen és vidám egyéniségek Peresznyéről, akik a legkreatívabb különdíjat kapták filmjükért és a kedves fiatalok Rum-kastélyból, akik közönségdíjas alkotásukat kísérték el erre az alkalomra. Az itt vetítésre kerülő filmek az első Magyar Speciális Független Filmszemlén kapták az elismeréseket, tavaly október 8.-án, Budapesten. A felsorolt alkotókat személyesen is megismerhette a közönség, meghallgathatta élményeiket, gondolataikat. Vetítésre került még a tordasi alkotók díjazott filmje és a budapesti Északi Támpont Egyesület nagydíjas alkotása is, de sajnos ezeket a filmeket nem tudták elkísérni alkotóik. A közönség soraiban több szombathelyi és megyei szervezet, valamint iskola dolgozói és hallgatói ültek, de olyan filmes alkotók is jelen voltak, akik már készítettek és neveztek filmeket, de ezen alkalmon nem kerültek bemutatásra. Előremutató, hogy az érdeklődők között voltak olyanok is, akik ezután szeretnék kipróbálni magukat ebben az izgalmas tevékenységben.

16 órakor Dr. Radványi Katalin egyetemi tanár zárta az egész napos rendezvényt, aki megköszönte a nagyszámú érdeklődőnek a részvételt és arra bíztatta a művészeket, hogy készítsenek a továbbiakban is minél több filmet.

A rendezvény második állomása már szervezés alatt áll, terveink szerint még tavasszal, Budapesten kerül megrendezésre az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán a szombathelyihez hasonló összeállításban, majd az év második felében a szombathelyi rendezvény folytatása is várható, ahol a felmerülő kérdések, gondolatok további megvitatása és átbeszélése lesz középpontban.

A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület hálásan köszöni a Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központnak és az AGORA Savaria Filmszínháznak a lehetőséget, a helyszínt és a segítséget, az OTP Bank Nyrt-nek az anyagi támogatást, az előadóknak a színvonalas előadásokat és az előremutató gondolatokat, az érdeklődőknek a megtisztelő részvételt és a speciális filmeseknek az alkotásaikat és a személyes gondolatokat. 

MSMKE

Last modification: Cs 24 márc. 2016

TÁMOGATÓINK / PARTNEREINK: