Speciális Film

Mi is az a speciális film? Aki eddig még nem találkozott a sérült emberek világával, joggal kérdezheti, mi is az a speciális filmezés. A fogyatékos emberek életében fontos szerepet tölt be a különböző művészetekkel való önkifejezés, lehetőségeik sérültségükből adódó beszűkülése miatt. Az utóbbi évtizedekben ezeket az embereket sok esetben speciális művészeknek, alkotói tevékenységeiket speciális művészeteknek nevezik. Ugyanebből az okfejtésből ered a speciális filmes elnevezés is. 

Az értelmi fogyatékos emberek kintről nézve zárt világban élnek, viszont ha mindezt bentről szemléljük, úgy néz ki, mintha kintről nem lennének kíváncsiak a "bentlakókra". Így merült fel bennem a kérdés: valójában akkor ki is a zárkózott? A speciális filmezés egyik nagy érdeme, hogy mára a sérült emberek a szó szoros értelmében is saját kezükbe vették azt az eszközt, amellyel lebontani kívánják ezt a furcsán kétoldalú falat. Ez az eszköz pedig a kamera. Mindez azt bizonyítja, hogy meg akarják mutatni magukat, gondolataikat, nehézségeiket, örömüket és életüket. 

Részlet Fábián Gábor: Álmodtam egyet című könyvéből

Magyar Speciális Mozgókép Egyesület azzal a céllal alakult, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek életminőségét a mozgókép lehetőségei által javítsa.

Az Egyesület megalakulása egy olyan civil kezdeményezés, amely minden speciális filmes folyamat támogatására irányul, így a már meglévő folyamatokban való részvételt és segítségnyújtást legalább annyira lényeges feladatnak tartja, mint az új lehetőségek és kapcsolatok felkutatását.

Az Egyesület tagjai között egyaránt szerepelnek speciális filmes alkotók, filmes és színházi szakemberek, valamint a szociális ágazatban sok éves szakmai múlttal rendelkező szociális, gyógypedagógus szakemberek. Az Egyesület elnöke Fábián Gábor, aki 2008-ban megálmodta, majd elindította az Álmodtam egyet... Zsirai Speciális Filmszemlét, 2010-ben az "Itt és most" Zsirai Filmnapokat és több más filmes rendezvényt. Saját filmes csoportjaival közel harminc speciális film készítésében vett részt, valamint a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület szakmai továbbképzésein segítette, és segíti ma is a szociális ágazatban dolgozókat a filmezésben. 2014-ben egy kötetben foglalta össze az első öt év tapasztalatait, Álmodtam egyet - Öt évem a speciális filmezésben címmel.

Az Egyesület elnökségi tagja Tóthné Nagy Ágnes gyógypedagógus, speciális filmes műhelyvezető, sok éves szociális szakmai tapasztalattal és Kulcsár Tamás filmrendező, aki több nagyjátékfilm készítésében vett részt az elmúlt években.


A 2008-as kezdeményezés hatására több mint száz speciális film készült, sok filmes csoport, műhely alakult az ország számos pontján, akik jelenleg is aktívan foglalkoznak a filmkészítéssel, segítve ezzel a sérült emberek önkifejezését, hasznos szabadidős tevékenységét. 

A filmezésnek mint elfoglaltságnak, önkifejezési formának a sérült emberekre gyakorolt jótékony hatása mára már ismert. Ezek fontos lehetőségek, amelyeket mindenképp érdemes beépíteni a szociális segítői munkába. A jótékony, gyógyító hatásokat három fő részben foglaltuk össze.

Talán a legfontosabb, a jótékony szabadidős elfoglaltság, az ihletett időtöltés, az elvárások nélküli boldog alkotói állapot.

A film kommunikációs lehetősége két irányból is fontos, akár befogadóként, akár alkotóként is vesz részt benne a sérült ember. A beszélt nyelv elvont, míg a kép, a mozgókép egyértelmű és konkrét. Egy képi látvány megértéséhez, nincs szükség szavakra, sem beszélt nyelvek ismeretére, így könnyedén és pontosan érzékeli bárki a szeme elé kerülő képeket, függetlenül sérültségtől, vagy nemzeti hovatartozástól.

Ugyanakkor a fogyatékkal élő emberek sok esetben fizikai, vagy értelmi sérültségükből adódóan nehézkesen tudják kifejezni magukat. Sokszor tapasztalatuk, hogy egy nehezen kommunikáló speciális filmes olyan alkotást készített, amely több szinten értelmezhető volt, mondanivalója egyértelmű, sokrétű érzelemvilága letisztult. A fogyatékossággal élő emberek a legtöbb esetben saját életükből merítve készítenek filmeket. Így egyrészről, olyan világokat tárnak a nézők elé amelyek csak ritkán és nehezen láthatóak, másrészről míg saját életükkel, problémáikkal foglalkoznak a kamerán keresztül szembe is néznek azokkal, önmagukkal. 

A speciális filmek művészeti értékeit a szubjektivitás miatt nehéz meghatározni, de kétségkívül születtek az elmúlt években komoly művészi értékkel bíró alkotások, olyan értékek amelyek méltóképpen prezentálják a külvilág, a társadalom számára a sérült emberek csodálatos világát.

Fontosnak tartjuk, hogy szülessenek filmek, hogy minél több speciális film tudja értékeit felmutatni. Egyesületünk ezen dolgozik, mert őszintén hisszük, hogy a megjelenő alkotások által világunk többé és értékesebbé válik. 

MSMKE

TÁMOGATÓINK / PARTNEREINK: